Partner Nokut

ARTIKLER FRA:

NOKUT – Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen – er et faglig uavhengig forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet. Les mer på www.nokut.no. Artiklene er finansiert av NOKUT og skrevet av kommunikasjonsansatte der. Les mer.

Powered by Labrador CMS