Denne artikkelen er produsert og finansiert av NOKUT - les mer

Denne episoden av NOKUT-podden handler om hvordan man kan lykkes med virtuelle refleksjonsgrupper.
Denne episoden av NOKUT-podden handler om hvordan man kan lykkes med virtuelle refleksjonsgrupper.

Lærerne på høyskole fikk tettere kontakt med studentene gjennom nettmøter

PODCAST: Og studentene fikk større faglig utbytte.

Lovisenberg diakonale høgskole har nettmøter for at studenter, undervisere og praksisveiledere kan møtes regelmessig.

– Mange av lærerne opplever faktisk en tettere kontakt med studentene gjennom deres praksis, ettersom vi har hyppigere møtepunkter. Studentene har også gitt uttrykk for et økt faglig utbytte, noe som selvsagt er positivt.

Det sier Marianne Trygg Solberg, førsteamanuensis i sykepleievitenskap ved Lovisenberg diakonale høgskole.

Sammen med pedagogisk rådgiver Ørjan Flygt Landfald har hun ledet det DIKU-finansierte prosjektet Virtuelle refleksjonsgrupper - veien mot fleksibel samarbeidslæring siden januar 2019.

Studentene får ansvar

Målet med prosjektet har vært å se om studentene i større grad oppnår læringsutbytter i å argumentere faglig på en analytisk og selvstendig måte med bruk av et strukturert læringsdesign i virtuelle møter, fremfor fysiske campusmøter.

Å koble teori og praksis er viktig, men også krevende å få til. Å skape en god dialog mellom studenter, undervisere og praksisveiledere, som alle befinner seg på ulike steder og med ulike perspektiver er heller ingen enkel oppgave.

– Men med virtuelle refleksjonsgrupper får studentene øve på å bli ansvarliggjort i en strukturert faglig diskusjon, forteller Marianne Trygg Solberg.

Læringsdesignet går ut på at studentene selv får ansvaret for å planlegge og lede et refleksjonsmøte via Zoom, der både medstudenter, praksisveiledere og undervisere deltar.

– Stor overføringsverdi

Slik smittesituasjonen er i Norge nå, kan det se ut til at vi går mot en høst der digitale verktøy vil spille en stor rolle. Pedagogisk rådgiver Ørjan Flygt Landfald tror de virtuelle refleksjonsgruppene også kan brukes av utdanninger som ikke har praksis.

– Vi jobber med å legge til rette for faglig diskusjon og samarbeid. Læringsdesignet gir en tydelig struktur for interaksjonen i webinarene og sier noe om hvordan man kan få alle til å delta aktivt underveis. Derfor tror jeg dette absolutt har en overføringsverdi, sier Ørjan Flygt Landfald.

Hør hele podcast-episoden her:

NOKUT-frokost 25. august

25. august arrangeres NOKUT-frokost om kvalitet i digital undervisning, der vi skal diskutere hvordan undervisningskvaliteten sikres denne høsten.

Mer informasjon finner du her.

Powered by Labrador CMS