Denne artikkelen er produsert og finansiert av NOKUT - les mer

I NOKUT-podden får den som underviser råd om hvordan den digitale undervisningen kan bli enda bedre.

Råd til lærere for å lykkes med digital undervisning

PODCAST: Jusprofessor og teknologiguru Malcolm Langford deler tips til lærere som nå underviser hjemmefra.

– Jeg er skikkelig imponert! Folk har bare kastet seg over mulighetene til å gi studentene et godt nok tilbud på kort tid, sier jusprofessor Malcolm Langford fra Universitetet i Oslo.

Han er gjest denne uken i NOKUT-podden, etter at utdannings-Norge på noen få uker er snudd helt på hodet.

Da korona-tiltakene slo til for fullt måtte mange over natten flytte all undervisning over på digitale plattformer. I et blogginnlegg skriver direktør Terje Mørland at NOKUT vil legge til rette for at institusjonene kan gjøre det mulig for studentene å fullføre studiene sine på en god måte denne våren.

Et grep ble tatt før helgen da NOKUT justerte både fagskoletilsynsforskriften og studietilsynsforskriften, slik at undervisning og eksamen kan gjennomføres digitalt, uavhengig av hvilken akkreditering man har. Men studentene skal jo fortsatt ha det samme læringsutbyttet som de skulle for tre uker siden. Dette kan være en krevende øvelse.

I denne episoden får de som foreleser blant annet tre tips fra Malcolm Langford til hvordan den digitale undervisningen kan bli enda bedre.

Ha en plan A og B: Jusprofessor Malcolm Langford er skikkelig imponert over alle som nå underviser studentene på nye måter.

1. Informasjonsflyt

Sørg for informasjon om hva man skal gjøre på forhånd, men også underveis. Gi klare instrukser til hva studentene skal gjøre når de for eksempel blir bedt om å gå inn i digitale grupperom.

2. Digitale muligheter og begrensninger

Gjør det så enkelt som mulig å samle mange studenter på et sted digitalt. Langford forteller at han til tider har høyere oppmøte nå enn vanlig på sine forelesninger. Men det finnes begrensninger: Ikke alle har like godt bredbånd. Ikke alle vil vise ansiktet sitt eller delta på denne måten på nettet.

3. Tenk nytt

I stedet for å legge opp til en vanlig to ganger 45 minutters vanlig forelesning, så kan foreleser for eksempel spille inn en video-forelesning på forhånd. Så kan oppgaver knyttet til denne bli løst i nettmøter etterpå.

Til slutt har Malcolm Langford et tips om det tekniske skulle havarere. Ha en plan B, en oppgave eller lignende i bakhånd.

Lytt til episoden:

Powered by Labrador CMS