Forfatterne av Norges Bank Watch-rapporten gikk langt i å kritisere Norges Bank for uklar kommunikasjon, da rapporten ble framlagt på BI mandag. Fra høyre Knut Anton Mork i Handelsbanken, som var den eneste som forutså rentekuttet i desember, visesentralbanksjef Jon Nicolaisen og professor Kjell-Erik Lommerud ved Universitetet i Bergen. (Foto: Anne Lise Stranden, forskning.no)

– Ingen boligboble

Norges Bank kunne ventet med å senke renten, selv om oljeprisen var i fritt fall, konkluderer Norges Bank Watch-rapport som ble lagt fram i dag. Likevel er ikke forfatterne bekymret for boligboble.

Da sentralbanken senket styringsrenten til 1,25 prosent i desember, ble mange analytikere overrasket over at det skjedde så fort. Norges Bank skal sikre stabile priser og et stabilt finansmarked. Et av virkemidlene er styringsrenten.

Styringsrenten er den renten en sentralbank setter ved innskudd fra, eller utlån til, bankene.

– Vi ble overrasket, men vi er glade for det nå, sa professor Kjell-Erik Lommerud ved Universitetet i Bergen da han la fram årets rapport på oppdrag fra Centre for Monetary Economics (CME). Det er et forskningssenter ved Institutt for samfunnsøkonomi ved Handelshøyskolen BI.

Før rentemøtet i desember trodde de fleste analytikerne at Norges Bank ville vente med å senke renten til i mars i år.

– Noen mente at renten burde vært kuttet tidligere, andre mente det var galskap å vente. Vi mener Norges Bank kunne tatt seg litt mer tid, sa professor Lommerud.

Oljeprisen i fritt fall

Grunnen til rentesenkingen var det dramatiske fallet i oljeprisen. Det ga dårligere utsikter for Norges økonomi.

Sentralbanken fryktet dermed at oljeprisfallet ville føre til stor økning i arbeidsledigheten. Å senke renten er et virkemiddel for å stimulere til investeringer.

Men så langt i år har arbeidsledigheten steget overraskende lite, og er i dag ikke høyere enn den var i 2010. Arbeidsinnvandrere fra Øst-Europa som har reist hjem igjen, er trolig noe av forklaringen på det.

– Arbeidsledigheten kommer til å gå opp, men det er usikkert om dette vil påvirke boligmarkedet, sa professor Lommerud.

Det er 16. året på rad at Centre for Monetary Economics utgir Norges Bank Watch. Det eksterne fagmiljøet skal vurdere om Norges Bank gjør en god jobb.

Flere unge låner mer

Ulempen med lave renter er at boligprisene stadig øker, fordi det blir så billig å låne penger.

– Det skumle med så lave renter som vi har nå, er at mange unge mennesker tror at det er gratis å låne penger, kommenterte Knut Eggum Johansen, spesialrådgiver i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.

Likevel har økonomene bak rapporten ingen tro på at vi har en boligboble.

– Byggekostnadene er høye, og det virker restriktivt på tilgangen av nye boliger, sa professor Lommerud.

Tror på flere rentekutt

Det farligste for unge som nå ofte låner tre ganger så mye som inntekten, er at de må senke forbruket sitt kraftig ved en eventuell renteøkning.

– Det vil også påvirke samfunnet rundt, ved at kjøpekraften går ned, sa Lommerud.

Over halvparten, eller 7 av 16 bankanalytikere, forventer nå ett eller to kutt til i styringsrenten i løpet av 2015.

Lave renter rundt oss

– Vi forutsetter videre fall i oljeprisen, derfor regner vi med at renten skal ytterligere ned, sa Lommerud.

En annen årsak til at rentene skal mer ned, er at landene rundt oss fører en stadig mer ekspansiv pengepolitikk, det vil si stadig lavere rente.

Dermed blir det vanskeligere for Norge å føre en helt annerledes rentepolitikk.

Lange renter har også falt markant gjennom året, det vil si prisen på fastrentelån.

Bør kommunisere tydeligere

Alt i alt konkluderer rapportskriverne med at Norges Bank fører en god pengepolitikk, men at kommunikasjonen bør bli tydeligere.

Norges Bank er nær målet om å nå målet om en inflasjon på 2,5 prosent. Dette er nærmere enn mange andre land.

– Men det er rom for bedre kommunikasjon om hva Norges Bank forventer vil skje. Vi ønsker oss mer fyldige styrereferater når omstendighetene endres, sa Lommerud.  

– Hvis fortsatt oljeprisfall og rentenivået i nabolandene ikke vil påvirke renten i Norge, kunne vel Norges Bank fortelle det. Det kunne kanskje dempe folks forventninger, som er med på å drive boligprisene opp, sa Lommerud.

Fasit kommer etterpå

Visesentralbanksjef Jon Nicolaisen var også på BI for å svare på rapportens innspill.

– Vi samler inn fakta om situasjonen i ulike sektorer. Men virkeligheten er kompleks, og når ulike endringer virker i hver sin retning, kan det være vanskelig å kvantifisere. Det er her skjønn kommer inn.

Det er ikke godt å si hva som er god pengepolitikk. Fasiten kommer i ettertid.

– Vi prøver så godt vi kan å redegjøre for dette i pressemeldingene og rapportene.
Men vi tar rapportens innspill til etterretning, sa Nicolaisen. 

Referanse: 

Aamdal og Lommerud: Norges Bank Watch 2015 (pdf), Handelshøyskolen BI, 2015.

Powered by Labrador CMS