Klimagassutslippene fra veitrafikken gikk ned med 7,8 prosent i 2023. Her ser vi biler på E18 utenfor Oslo.

Klar nedgang i utslipp av klimagasser i Norge i fjor

Utslipp av klimagasser i Norge gikk ned med 4,7 prosent i 2023, viser foreløpige tall fra SSB. Flere elbiler og færre kyr bidro til mindre klimautslipp.

Veitrafikk, industri og olje- og gassutvinning bidro mest til nedgangen, ifølge SSB.

– Klimatiltak i veitrafikk og olje- og gassutvinning, og lavere aktivitet i industrien har bidratt til nedgangen, sier seniorrådgiver Trude Melby Bothner i SSB.

Klimagassutslippet i Norge var 2,3 millioner tonn lavere i 2023 enn i 2022 og endte på 46,6 millioner tonn CO2-ekvivalenter i fjor.

Det er 9,1 prosent nedgang siden 1990, noe som betyr at de menneskeskapte utslippene i Norge var på sitt laveste nivå i perioden.

Statens vegvesen: Gode nyheter

– Dette er gode nyheter. Det viser at målrettet arbeid med å begrense klimagassutslippene nytter, sier veidirektør Ingrid Dahl Hovland i Statens vegvesen.

Klimagassutslippene fra veitrafikken gikk ned med 7,8 prosent i 2023. Statens vegvesen påpeker at utslippene går ned fordi folk kjører elbil.

Det er 760.000 elbiler på norske veier i dag. Hittil i år er 84 prosent av alle nyregistrerte personbiler nullutslippskjøretøy.

Kollektivreiser gikk opp igjen

Også kollektivreiser gikk opp igjen i 2023 etter to år med koronarestriksjoner. Bussenes trafikkarbeid økte med 4,2 prosent.

Veitrafikken står ifølge Statens vegvesen for rundt en femdel av Norges utslipp av klimagasser, og tyngre kjøretøy for om lag halvparten av disse igjen.

Færre kyr gir nedgang i jordbruket

2023 har vært det året med lavest utslipp av klimagasser fra jordbruket siden 1990 med en nedgang på 3,9 prosent fra 2022.

– Det skyldes i hovedsak færre melkekuer og ammekuer, opplyser Landbruksdirektoratet.

Det var 3.500 færre melkekyr i 2023 sammenlignet med året før, og antallet ammekyr var 1.500 lavere. For øvrige storfe var tallet nesten 17.900 lavere enn i 2022.

Få med deg ny forskning:

Powered by Labrador CMS