Partner nve

Siste artikler fra:

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE er engasjert i forskings- og utviklingsarbeid, internasjonalt utviklingssamarbeid og er nasjonal faginstitusjon for hydrologi. Les mer på nve.no
Artiklene er laget av kommunikasjonsansatte hos NVE - les mer.

Powered by Labrador CMS