Prisene på alkohol og tobakk bidrar til å trekke opp prisnivået i Norge. (Foto: Gorm Kallestad, NTB scanpix)

Norge fortsatt blant Europas dyreste land

Sammen med Island og Sveits er Norge fortsatt på toppen av listen over Europas dyreste land. Spesielt høye er prisene på alkohol og tobakk.

Prisstatistikk fra EUs statistikkontor Eurostat viser at prisnivået i Norge lå 43 prosent over gjennomsnittet i de 28 EU-landene i 2017. Island hadde de høyeste prisene, på 66 prosent over gjennomsnittet, mens Sveits lå 59 prosent over snittet.

– For alkoholholdige drikkevarer og tobakk toppet Island og Norge listen med rundt dobbelt så høye priser som gjennomsnittet i Europa, skriver Statistisk sentralbyrå (SSB) i en gjennomgang av tallene.

De høye prisene forklares med avgiftsnivået, noe som også bidrar til høye priser på alkohol og tobakk i de andre nordiske landene sammen med Irland og Storbritannia.

Et flertall av landene på Balkan kom ut med de laveste prisnivåene i undersøkelsen. Makedonia og Bulgaria hadde for eksempel prisnivå på omkring det halve av gjennomsnittet i EU.

Selv om prisene i Norge er høye, trenger ikke det nødvendigvis gå ut over kjøpekraften. Statistikken viser nemlig også at Norge hadde 50 prosent høyere prisjustert bruttonasjonalprodukt (BNP) per innbygger enn gjennomsnittet av europeiske land i 2017.

– Kun Luxembourg, Irland og Sveits hadde et høyere resultat enn Norge, skriver SSB, som presiserer at disse tallene er midlertidige og at de endelige resultatene for fjoråret publiseres i desember.

Powered by Labrador CMS