Norge presterer ikke godt når togkvaliteten i Europa sammenlignes. (Foto: Mads Kristiansen /NSB)
Norge presterer ikke godt når togkvaliteten i Europa sammenlignes. (Foto: Mads Kristiansen /NSB)

Norske tog ligger langt etter

Våre naboland Danmark, Finland og Sverige er blant de beste i Europa på togtransport. Norge ligger et godt stykke etter, viser en sammenlignende studie.

Studien sammenligner slikt som punktlighet, pris, folks bruk av jernbane og sikkerhet. På nesten alle disse områende kommer Norge dårligere ut enn våre naboer.

Bare på punktlighet sliter svenskene enda mer oss. Det skjer etter at Sverige har falt fra 2. til 6. plass på togkvalitet i Europa.

Norge under middels

Best på jernbane er Sveits som skårer 7,2 på en skal der 10 er toppresultat.

Danmark og Finland kommer på de to neste plassene med 6,8 og 6,6 poeng.

Norge skårer 4,9. Det betyr at togkvaliteten i et av Europas rikeste land er under middels og dårligere enn den er i land som Tsjekkia og Spania.

Bak studien står konsulentselskapet Boston Consulting Group (BCG) som har basert seg på data rapportert inn til Den internasjonale jernbaneunionen (UIC).

Får mer ut av pengene

Når BCG ser på hvor mye europeiske land klarer å få ut av pengene som investeres i togtransport, så havner Norge også under gjennomsnittet.

Finland og Danmark er de to landene som får mest togtransport ut av hver krone det offentlige bruker.

Det er tredje gangen BCG har lagd en studie som dette og selskapet ser nå et tydelig mønster: Desto mer et land investerer i jernbane, desto mer får de ut av hver krone de bruker.

Når det kommer til liberalisering av jernbanevirksomheten, ser ikke BCG noen klar sammenheng verken den ene eller andre veien. Det spiller altså begrenset rolle om mye av togtrafikken drives av private eller om det offentlige selv eier togselskapene.

Italia satser 1000 milliarder

I en rekke europeiske land er den statlige økonomien langt mer anstrengt enn i Norge. Likevel satser flere land nå tungt på å ruste opp jernbanenettet sitt.

Italia vil de neste ti årene bruke nesten 1000 milliarder kroner på nye investeringer i jernbane. Storbritannia vil de neste fem årene bruke nesten 350 milliarder kroner.

Referanse:

Sylvain Duranton m. fl: «The 2017 European Railway Performance Index», rapport utgitt av Boston Consulting Group, 2017. Rapporten

Powered by Labrador CMS