Strømmen i Norge har blitt veldig dyr. Det er blant annet på grunn av krigen i Ukraina.
Strømmen i Norge har blitt veldig dyr. Det er blant annet på grunn av krigen i Ukraina.

Hvorfor gjør krigen i Ukraina at strømmen blir dyr i Norge?

Russland bruker på en måte gassen sin som et våpen mot de europeiske landene.

(Denne artikkelen er tilpasset et ungt publikum.)

Det er seks måneder siden Russland angrep Ukraina med full krig. Mye har skjedd siden den gang. Hele Europa er sinte på Russland fordi de har angrepet nabolandet sitt, og landene straffer Russland ved å slutte å kjøpe varer Russland selger. Noen varer som er veldig viktig for europeiske land, og som de pleier å kjøpe av Russland, er olje og gass.

– EU-landene er så vant til å skaffe seg energi fra russisk olje og gass at de ikke bare kan slutte med det på dagen, sier Per Ove Eikeland. Han forsker på europeisk energipolitikk ved Fridtjof Nansens Institutt.

Mange europeiske land bruker gass til å varme opp hus, til å lage mat på gasskomfyr og til å lage strøm. Nå prøver de å slutte med russisk gass, men det er ikke så lett, for de kan ikke bytte ut alle ovnene på en gang eller få tak i nok gass fra andre steder. Norge har klart å øke produksjonen av gass litt for å hjelpe de andre landene.

Per Ove Eikeland er forsker ved Fridtjof Nansens Institutt.
Per Ove Eikeland er forsker ved Fridtjof Nansens Institutt.

Russland kniper igjen

Samtidig med at Europa prøver å slutte å kjøpe olje og gass fra Russland, har Russland allerede begynt å sende mindre gass til Europa.

– De skylder på at rørene som frakter gassen må repareres, og at det derfor ikke kan sendes så mye gass gjennom dem. De sier ikke rett ut at de fører en energikrig mot Europa. Det gjør at prisen på gass nå stiger forferdelig fort og kraftig fordi det ikke er nok av den. Det sier Arild Moe, som forsker på russisk energipolitikk ved Fridtjof Nansens Institutt.

Forsker Arild Moe sier at gassen nå blir fort dyr fordi det ikke er nok av den.
Forsker Arild Moe sier at gassen nå blir fort dyr fordi det ikke er nok av den.

Bruker gass til å lage strøm

De høye prisene på gass gjør at også strømprisene i Europa blir høye siden de bruker gass til å lage strøm. Prisene på strøm i Norge blir også høye fordi vi kjøper og selger strøm til andre land i et felles marked.

Strømprisen i Norge blir derfor høyere på grunn av krigen i Ukraina. Men en annen viktig grunn er at det er tomt i noen norske vannmagasiner fordi det ikke har kommet så mye regn som det pleier.

Gass som våpen

Russland bruker på en måte gassen sin som et våpen mot de europeiske landene. Når de stopper å selge gass blir prisene på gass og strøm veldig høye og folk må betale dyrt.

Det kan virke som om de prøver å gjøre sånn at folk som bor i de europeiske landene skal bli sinte på sine egne myndigheter for at de vil slutte å kjøpe gass fra Russland.

– Hvis Russland klarer å skape splid og uro i befolkningene i Europa, så vil kanskje ikke de europeiske landene støtte Ukraina like mye, sier Arild Moe. Han tror at det er dette Russland prøver på.

Om artikkelen:

Artikkelen er laget av Fridtjof Nansens Institutt. På universiteter, høgskoler og andre steder de driver med forskning jobber kommunikasjonsfolk med å gjøre forskningen kjent. Det skjer gjennom tips til aviser og tv, bidrag på sosiale medier eller gjennom å lage artikler som denne.

Powered by Labrador CMS