Svalbard

Fjellrev er mer utsatt for miljøgifter i sultperioder enn når det er tilstrekkelig med mat.

16.11 2014 05:00
Færre i gruvene betyr utfordringer for økonomien på Svalbard. Fremdeles er det kullet som driver Norges nordligste utpost.
27.1 2014 05:00
Kortnebbgåsa øker i antall på Svalbards tundra, og et varmere klima kan forsterke problemet for den sårbare vegetasjonen.
4.9 2013 05:00
En hybrid av ærfugl er blant de sjeldne fuglene forskere har oppdaget i Kongsfjorden på Svalbard i sommer.
27.7 2013 05:00
Alkekongens avføring er verd sin vekt i gull for plantemangfoldet på Svalbard.
24.1 2013 05:00